پنج شنبه, 03 بهمن 1398

 

آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های

دانشکده مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

 

 

 

 

آزمایشگاه های گروه کامپیوتر- نرم افزار

آزمایشگاه نرم افزار1                                                                                                                  

تجهيزات: سیستم های کامپیوتر ( 12 دستگاه)

تمامی سیستم‌های واحد آزمایشگاهی شبکه و متصل به اینترنت می‌باشد.

ظرفیت: 15 الی 25 نفر

آزمایشگاه نرم افزار2                                                           

 تجهيزات: سیستم های کامپیوتر ( 12 دستگاه)

تمامی سیستم‌های واحد آزمایشگاهی شبکه و متصل به اینترنت می‌باشد.

ظرفیت: 15 الی 25 نفر

آزمایشگاه نرم افزار3                                                                           

 تجهيزات: سیستم های کامپیوتر ( 12 دستگاه)

تمامی سیستم‌های واحد آزمایشگاهی شبکه و متصل به اینترنت می‌باشد.

ظرفیت: 15 الی 25 نفر

آزمایشگاه های گروه کامپیوتر- سخت افزار

آزمایشگاه دیجیتال 1                                                                                                               

ظرفیت: 8 الی 12 نفر

آزمایشگاه دیجیتال3

جهت پروژه دانشجویان کارشناسی

آزمایشگاه مدار منطقی

 ظرفیت: 8 الی 12 نفر

آزمایشگاه های گروه کاردانی کامپیوتر

آزمایشگاه شبکه

تجهيزات: سیستم های کامپیوتر ( 12 دستگاه)، متصل به شبکه

ظرفیت: 8 الی 12 نفر

آزمایشگاه محیط چند رسانه ای                                      

تجهيزات: سیستم های کامپیوتر ( 12 دستگاه)، متصل به شبکه

ظرفیت: 8 الی 12 نفر

آزمایشگاه اسمبلی و نرم افزار

تجهيزات: سیستم های کامپیوتر ( 12 دستگاه)، متصل به شبکه

ظرفیت: 8 الی 12 نفر

آزمایشگاه ویژوال و پایگاه داده

تجهيزات: سیستم های کامپیوتر ( 12 دستگاه)، متصل به شبکه

ظرفیت: 8 الی 12 نفر

آزمایشگاه گروه فناوری اطلاعات

تجهيزات: سیستم های کامپیوتر ( 12 دستگاه)

تمامی سیستم‌های واحد آزمایشگاهی شبکه می‌باشد.

ظرفیت: 15 الی 20 نفر

آزمایشگاه های گروه مهندسی پزشکی

آزمایشگاه مدار 1                                                                                                 

تجهيزاتاسیلوسکوپ - منبع تغذیه DC  -فانکشن ژنراتور- مولتی متر دستی دیجیتال- ست آموزشی منطقی- کامپیوتر- پروگرامر- ست آموزشی میکروکنترلر AVR

ظرفیت: 12 نفر

آزمایشگاه الکترونیک 1                                                                     

تجهيزاتاسیلوسکوپ - منبع تغذیه DC  -فانکشن ژنراتور- مولتی متر دستی دیجیتال- ست آموزشی منطقی- کامپیوتر- پروگرامر- ست آموزشی میکروکنترلر AVR

ظرفیت: 12 نفر

آزمایشگاه الکترونیک 2

تجهيزاتاسیلوسکوپ - منبع تغذیه DC  -فانکشن ژنراتور- مولتی متر دستی دیجیتال- ست آموزشی منطقی- کامپیوتر- پروگرامر- ست آموزشی میکروکنترلر AVR

ظرفیت: 12 نفر

آزمایشگاه میکروپروسسور

تجهيزاتاسیلوسکوپ - منبع تغذیه DC  -فانکشن ژنراتور- مولتی متر دستی دیجیتال- ست آموزشی منطقی- کامپیوتر- پروگرامر- ست آموزشی میکروکنترلر AVR

ظرفیت: 12 نفر

آزمایشگاه تخصصی ارشد مهندسی پزشکی

تجهيزات: سيستم‌هاي ثبت Power lab- دستگاه‌هاي ثبت سيگنال مغزي  ظرفیت: 12 نفر

مورد استفاده برای پروژه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

اتاق پروژه کارشناسی                                                                                                                       

تجهيزاتاسیلوسکوپ- منبع تغذیه DC  - فانکشن ژنراتور- مولتی متر دستی دیجیتال-  ست آموزشی منطقی- کامپیوتر- پروگرامر- پاورلب

جهت پروژه دانشجویان کارشناسی

ظرفیت: 12 نفر

آزمایشگاه فیزیولوژی                                                                                                                

 تجهيزاتپاورلب- الکتروکاتر- مانیتورینگ -  الکتروشوک - ترازوی دیجیتال-  دستگاه ثبت ضربان قلب ECG-  دستگاه ثبت سیگنال های مغزی EEG - پالس اکسی متر

ظرفیت: 12 نفر

آزمایشگاه کالیبراسیون                                                 

تجهيزات: کالیبراتور تست فشار قوی-  کالیبراتور ECG - کالیبراتور EEG - کالیبراتور پالس اکسی متر

ظرفیت: 12 نفر

کارگاه تجهیزات پزشکی

تجهيزاتبردهای آموزشی کارگاه تجهیزات پزشکی

ظرفیت: 12 نفر

آزمایشگاه ها و کارگاه های گروه برق

آزمایشگاه مدار الکتریکی               

تجهيزات: اسیلوسکوپ، منبع تغذیه DC، فانکشن ژنراتور، مولتی متر، لوازم مصرفی شامل دیود، مقاومت، خازن و ...

ظرفیت: 8 الی 12 نفر

 آزمایشگاه مدار مخابراتی

تجهيزات: اسیلوسکوپ، منبع تغذیه DC، فانکشن ژنراتور، مولتی متر، لوازم مصرفی شامل دیود، مقاومت، خازن و ...

ظرفیت: 8 الی 12 نفر

آزمایشگاه الكترونيك 1

تجهيزات: اسیلوسکوپ، منبع تغذیه DC، فانکشن ژنراتور، مولتی متر، لوازم مصرفی شامل دیود، مقاومت، خازن و ...

ظرفیت: 8 الی 12 نفر

آزمایشگاه الكترونيك 2      

تجهيزات: اسیلوسکوپ، منبع تغذیه DC، فانکشن ژنراتور، مولتی متر، لوازم مصرفی شامل دیود، مقاومت، خازن و ...

ظرفیت: 8 الی 12 نفر

آزمایشگاه الكترونيك 3

تجهيزات: اسیلوسکوپ، منبع تغذیه DC، فانکشن ژنراتور، مولتی متر، لوازم مصرفی شامل دیود، مقاومت، خازن و ...

ظرفیت: 8 الی 12 نفر

 آزمایشگاه  مدارهای الکترونیکی3                                    

تجهيزات: اسیلوسکوپ، منبع تغذیه DC، فانکشن ژنراتور، مولتی متر، لوازم مصرفی شامل دیود، مقاومت، خازن و ...

ظرفیت: 8 الی 12 نفر

آزمایشگاه اندازه گيري و مدارهاي الكتريكي     

تجهيزات: اسیلوسکوپ، منبع تغذیه DC، فانکشن ژنراتور، مولتی متر، لوازم مصرفی شامل دیود، مقاومت، خازن و ...

ظرفیت: 8 الی 12 نفر

كارگاه الكترونيك

تجهيزات: اسیلوسکوپ، منبع تغذیه DC، فانکشن ژنراتور، مولتی متر، لوازم مصرفی شامل دیود، مقاومت، خازن و ...

ظرفیت: 8 الی 12 نفر

كارگاه مباني الكترونيك

تجهيزات: اسیلوسکوپ، منبع تغذیه DC، فانکشن ژنراتور، مولتی متر، لوازم مصرفی شامل دیود، مقاومت، خازن و ...

ظرفیت: 8 الی 12 نفر

آزمایشگاه مایکروویو و آنتن

                                                                                                                     

تجهيزات: سيستم هاي شبيه ساز مايكروويو و آنتن پيشرفته ED-3000, ED-3200 دستگاه اسپکتروم آنالایزر Spectrum Analyzer up to 1GHZ

ظرفیت: 8 الی 12 نفر

آزمایشگاه كنترل خطي

تجهيزات: کامپیوتر (5 عدد)، شبیه‌ساز کنترل موتور DC (1 عدد) و کنترل سیستم گوی معلق (1 عدد)                  

ظرفیت: 8 الی 12 نفر

آزمایشگاه ماشين‌هاي الكتريكي و مباني برق

تجهيزات: سیستم کامل موتور AC و DC

ظرفیت: 8 الی 12 نفر                                                              

كارگاه برق                                                                                                                                                

تجهيزات: کارگاه صنعتی، تابلو‌های آموزشی سیستم‌های مدارهای برق شامل روشنایی، آیفون و کولر

ظرفیت: 8 الی 12 نفر

كارگاه عمومي                 

تجهيزات: تابلو‌های آموزشی سیستم‌های مدارهای برق شامل روشنایی، آیفون و کولر

ظرفیت: 8 الی 12 نفر

آزمایشگاه ها و کارگاه های گروه عمران

آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی                                          

تجهيزات:  لوس آنجلس(1 دستگاه)، هواسنج بتن(1 دستگاه)، کر گیر(1 دستگاه)، مارشال(1 دستگاه)

ظرفیت: 12 نفر

آزمایشگاه مکانیک خاک                                                                                   

تجهيزات : تغییرناپذیری خاک(2 دستگاه)،  سه محوری(1 دستگاه)، تک محوری CNTROIS (1 دستگاه)، برش مستقیم دیجیتال (1 دستگاه)

ظرفیت: 12 نفر

کارگاه نقشه برداری                                                                           

تجهيزات: دوربین نیو دیجیتال (3 دستگاه)، دوربین تئودولیت اپتیکال (6 دستگاه)، دوربین توتال استیشن(4 دستگاه)، GPS دستی(6 دستگاه)

ظرفیت: 12 نفر

کارگاه قالب بندی و آرماتور                

تجهيزات: حدیده دستی (5 دستگاه)، لوله خم کن(1 دستگاه)

ظرفیت: 12 نفر

کارگاه تأسیسات مکانیکی

تجهيزات: قیچی آرماتوربری زمینی (1 دستگاه)، آرماتوربر برقی(1 دستگاه)، دستگاه چوب بری برقی

ظرفیت: 12 نفر

کارگاه اجزای ساختمان

تجهيزات: دستگاه سرامیک بر(3 دستگاه)

ظرفیت: 12 نفر

                                                        

                                                         آزمایشگاه ها و کارگاه های گروه مکانیک

آزمايشگاه مكانيك سيالات                                                                                                                    تجهيزات:  دستگاه آ‍زمايش جت آب - دستگاه آ‍زمايش نيروي هيدروستاتيك - دستگاه آ‍زمايش ونتوري متر- اريفيس متر- روتامتر‌- دستگاه آ‍زمايش دبي توسط سريز ها - دستگاه آ‍زمايش پمپ سانتريفيوز - دستگاه آ‍زمايش  پمپ سري و موازي - دستگاه آ‍زمايش  كانال روباز  - دستگاه آ‍زمايش افت فشار در لوله - دستگاه آ‍زمايش توربين پلتون - دستگاه آ‍زمايش توربين فرانسيس

ظرفیت: 10 نفر

آزمايشگاه مقاومت مصالح                                                   

تجهيزات:  دستگاه آ‍زمايش تير هاي خميده - دستگاه آ‍زمايش سيلندر جدار نازك  - دستگاه آ‍زمايش تير يكسر گير دار  - دستگاه آ‍زمايش مركز برش - دستگاه آ‍زمايش پيچش دستگاه آ‍زمايش تير دو سر مفصل -  دستگاه آ‍زمايش كمانش -  دستگاه آ‍زمايش كشش- دستگاه آ‍زمايش ضربه - دستگاه آ‍زمايش خستگي (2 دستگاه) -  دستگاه  آ‍زمايش كرنش سنجي

ظرفیت: 10 نفر

آزمايشگاه ترموديناميك وانتقال حرارت

تجهيزات:  دستگاه آ‍زمايش تهويه مطبوع - دستگاه آ‍زمايش برج خنك كن -  دستگاه آ‍زمايش  سردخانه - دستگاه آ‍زمايش موتور بنزيني-  دستگاه آ‍زمايش موتور ديزل-  دستگاه آ‍زمايش مبدل حرارتي ساده آب به آب - دستگاه آ‍زمايش مبدل حرارتي دوبل آب به آب - دستگاه آ‍زمايش مبدل آب به هوا - دستگاه آ‍زمايش انتقال حرارت جابجايي اجباري - دستگاه آ‍زمايش انتقال حرارت هدايت-  دستگاه  آ‍زمايش انتقال حرارت تشعشع           

ظرفیت: 10 نفر

آزمايشگاه ديناميك ماشين وارتعاشات                                                                                                                  

تجهيزات: دستگاه آ‍زمايش چرخ‌دنده ساده (2 دستگاه) -  دستگاه آ‍زمايش چرخدنده خورشيدي-  دستگاه آ‍زمايش بادامك - دستگاه آ‍زمايش ارتعاشات عرضي تير هاي يكسر گير دار - دستگاه آ‍زمايش ارتعاشات عرضي تير هاي دو سر مفصل - دستگاه آ‍زمايش ارتعاشات جرم وفنر و آونگ ساده و مركب -  دستگاه آ‍زمايش ژيروسكوپ( 2 دستگاه) روميزي وايستاده - دستگاه آ‍زمايش سرعت بحرا ني محورها - دستگاه آ‍زمايش ارتعاشات پيچشي (2 دستگاه)  -  دستگاه آ‍زمايش گاورنرها -  دستگاه  آ‍زمايش بالانسينگ استاتيكي وديناميكي     

ظرفیت: 10 نفر

آزمايشگاه هیدرولیک و پنوماتیک

تجهيزات: - دستگاه بررسي نيروي جت آب2  - دستگاه بررسي نيروي هيدرواستاتيك 3 - دستگاه اندازه گيري دبي توسط ونتوري متر– اريفيس متر – روتامتر 4 - دستگاه اندازه گيري دبي توسط سر ريزها 5 - دستگاه پمپ سانتريفوژ  6- دستگاه پمپ‌هاي سري و موازي 7- دستگاه اندازه گيري افت فشار در لوله 8 - دستگاه اندازه گيري جريان در كانال رو باز 9- دستگاه اندازه گيري افت در يك ونتوريمتر 10 - دستگاه توربين پلتون

ظرفیت: 10 نفر

كارگاه جوشكاري وورقكاري             

   

  

تجهيزات:  ترانس جوش برق سالم (6 دستگاه) - دستگاه جوش برق كاركرده انبار (5 دستگاه) -  دستگاه جوش تيك -  دستگاه جوش ميگ -  تجهيزات جوش گاز براي (5 نفر) - دستگاه  خم كن ورق بزرگ-  دستگاه گيوتين ورق

ظرفیت: 10  نفر           

كارگاه ماشين ابزارو ابزار سازي

تجهيزات:  دستگاه تراشكاري يك متري (2 دستگاه)     -  دستگاه تراشكاري يك ونيم متري (2 دستگاه)- دستگاه تراشكاري دو متري (2 دستگاه)-  دستگاه تراشكاري نيم متري (1 دستگاه) -  دستگاه فرز  (4 دستگاه) -  دستگاه دلر راديال(2 دستگاه) -  دستگاه  سنگ گرد – دستگاه اره لنگ .

ظرفیت: 10  نفر          

کارگاه های گروه مکانیک خودرو

كارگاه ماشين ابزار و تراشکاری قطعات خودرو:

تجهيزات:  دستگاه NC،  CNC ، دستگاه تراش، دستگاه سوپاپ تراش

ظرفیت: 12 نفر

 

كارگاه تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرو

تجهيزات: بستر تست گیربکس های CVT و AL4 ، بستر تست موتورهای احتراق داخلی (آنالیز گاز، دیاگ)

ظرفیت:12 نفر

كارگاه تکنولوژی سوخت رسانی گازی

تجهيزات: انواع کیت‌های گازی SIEMENS ، BOCSH ،   OMVLE و ...

ظرفیت: 12 نفر

كارگاه تکنولوژی سوخت رسانی معمولی                         

تجهيزات: انواع تابلوهای سیستم‌های سوخت رسانی، بنزینی انژکتوری

ظرفیت: 12 نفر

كارگاه تکنولوژی مولد قدرت

                                                      

تجهيزات: انواع موتورهای EF7 ،C5، 405 و TU5 و TU3  

ظرفیت:12 نفر

كارگاه تکنولوژی انتقال قدرت معمولی

                  تجهيزات: انواع گیربکس پژو405 و پژو206، پراید

ظرفیت:12 نفر

كارگاه تکنولوژی انتقال قدرت اتوماتیک

            

تجهيزات: گیربکس های CVT و AL4 و گیربکس پراید اتومات

ظرفیت:  12نفر

كارگاه تکنولوژی دستگاه‌های الکتریکی خودرو

       

مشخصات فنی: اتاق آموزشی پژو 405، تابلو مالتی پلکس کامل، سیستم کولر پارس

ظرفیت: 12 نفر

كارگاه تکنولوژی شاسی و بدنه               

مشخصات فنی: دستگاه تست تنظیم فرمان و تعلیقات، بستر تست فرمان هیدرولیک

ظرفیت: 12 نفر

 

                                                 

                                                  آزمایشگاه ها و کارگاه های گروه متالوژی - سرامیک

آزمایشگاه عملیات حرارتی

                                 

  تجهيزات: کوره‌های عملیات حرارتی (کوره مقاومتی) (2 دستگاه)، حمام نمک (1 دستگاه)، عملیات حرارتی معمولی(1 دستگاه)

ظرفیت: نفر 12

 

آزمایشگاه خوردگی

تجهيزات: پتانسیو  استات (1 دستگاه)، سالت اسپری(1 دستگاه)، ضخا مت سنج پوشش(1 دستگاه)

ظرفیت:  8 نفر

آزمایشگاه خواص مکانیکی

                   

تجهيزات: تست کشش (1 دستگاه)، سختی سنج(2 دستگاه)، میکرو سختی(1 دستگاه)، تست خزش(1 دستگاه)، تست خستگی (1 دستگاه)، تست خزش(1 دستگاه)، تست خستگی(1 دستگاه)، تست ضربه (1 دستگاه)، تست خمش(1 دستگاه)، تست فشار (1 دستگاه)    

ظرفیت: 10 نفر

آزمایشگاه مواد و قالب

 تجهيزات: تست خواص مکا نیک ماسه(1 دستگاه)، قابلیت خرد شوندگی(1 دستگاه)، دانه بندی ماسه(1 دستگاه)، قابلیت نفوذ گاز(1دستگاه)، آون(1 دستگاه)، درصد رطوبت ماسه (1 دستگاه)، ترازو دیجیتال (1 دستگاه)، مایکروفر(1 دستگاه)

ظرفیت: 10 نفر

آزمایشگاه متالوگرافی                                                                               

تجهيزاتمیکروسکوپ نوری (6 دستگاه)، میز سمباده زنی (2 عدد)، کاتر (1 دستگاه)، بولیشر (1 دستگاه)، دوربین اتصال به کامپیوتر(1 دستگاه)

ظرفیت: 10 نفر

                           

 

 

آزمایشگاه انجماد فلزات                                                                                                               

تجهيزات: میکروسکوپ نوری (1 دستگاه)، میکروسکوپ استریو (1 دستگاه)، تست ارتعاش انجماد(1 دستگاه)، کوره مقاومتی(2 دستگاه)

ظرفیت: 10 نفر

آزمایشگاه شکل دادن

تجهيزات:  نورد آزمایشگاهی (1 دستگاه)

آزمایشگاه کاربرد کامبیوتر           

تجهيزات: سیستم‌های کامپیوتر ( 8 دستگاه)

ظرفیت: 15  نفر

کارگاه ریخته گری            

تجهيزات: کوره زمینی(1 دستگاه)، کوره مقاومتی ذوب فلزات( 2 دستگاه)، ریخته گری گریز از مرکز(1 دستگاه)  

ظرفیت: 15 نفر