پنج شنبه, 03 بهمن 1398

مجله فنی و مهندسیمجله فنى مهندسى

 

نشريه‌اى است علمى پژوهشى كه با هدف گسترش و تبادل علوم فنى و مهندسى در جامعه دانشگاهى كشور فعاليت خود را با انتشار اولين شماره در تابستان سال 1385 رسما آغاز كرد.

اين مجله در اواخر سال 1384 به نام دانشگاه آزاد اسلامى واحد مشهد و با شماره 124/4137 در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى به ثبت رسيد و در سازمان اسناد و كتابخانه ملى جمهورى ‌اسلامى ‌ايران با كد شاپا "ISSN 1735-7985" رسميت پيدا كرد.

و اكنون كه با همت راسخ در آستانه انتشار تحقيقات و دستاوردهاى اساتيد و پژوهشگران اين مرز و بوم در شماره‌اى جديد هستيم از شما اساتيد، مهندسين و دانش پژوهان محترم دعوت مى‌كنيم تا دراين مهم ما را يارى كنيد و با انتشار تحقيقات علمى و مهندسى خود در اين مجموعه جامعه مهندسى و دانشگاهى كشور را از ثمره آن تحقيقات مطلع سازيد.

 

نشانى دبيرخانه: مشهد - قاسم آباد - بلوار اماميه - دانشکده مهندسى دانشگاه آزاد اسلامي مشهد - دبيرخانه مجله فنى و مهندسى. تلفن : 6625055 98513+

نشانى اينترنتى مجله: http://Journals.app.mshdiau.ac.ir/