پنج شنبه, 30 شهریور 1396

نام : حسن

نام خانوادگی : راعی

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دانشجوی دکتری فناوری اطلاعات

مرتبه علمی : مربی

تخصص : شبکه های حسگر بی سیم