سه شنبه, 28 شهریور 1396

نام : محمدرضا

نام خانوادگی : اکبرزاده توتونچی

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دکتری برق- کنترل

مرتبه علمی : استاد

تخصص : الگوریتم های تکاملی، کنترل و منطق فازی، محاسبات نرم