جمعه, 04 اسفند 1396

اطلاعات شخصى و علمى

نام: سعيد

نام‌خانوادگى: ابريشمی   

تاريخ تولد:

 محل تولد:

گروه آموزشى: عمران

 

مرتبه علمى: استاديار

تحصيلات: دكتری خاك و پی

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

مهندسی عمران - عمران  

 

ايران

كارشناسى ارشد

مهندسی عمران - خاك پی

 

ايران

دكترى

مهندسی عمران - خاك و پی

 

ايران

مسئوليتهاى اجرايى و پستهاى مديريت

شرح

محل

تاريخ

از

تا

معاون گروه عمران

دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

1389

تاكنون

نحوه ارتباط

پست الكترونيكى:

آدرس صفحه خانگى:

آدرس محل كار

مشهد - قاسم آباد، بلوار اماميه، خيابان استاد يوسفى، دانشكده فنى و مهندسى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد - طبقه دوم - گروه عمران

شماره تلفن تماس : 6613000-511-98+