جمعه, 04 اسفند 1396

اطلاعات شخصى و علمى

نام: ميثم

نام‌خانوادگى: صمدی

تاريخ تولد:

 محل تولد: مشهد

گروه آموزشى: عمران

 

مرتبه علمى: استاديار

تحصيلات: دکتری مهندسی عمران - مهندسی زلزله

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

مهندسی عمران

 

 

كارشناسى ارشد

مهندسی زلزله

 

 

دكترى

مهندسی زلزله

 

 

تخصص اصلى:

آشنايى با زبانهاى خارجى:

انتشارات

مقالات علمى در نشريه داخلى

عنوان مقاله

نام مجله

جلد/سال

شماره

سال انتشار

همكار(ان)

نوع مقاله

ارزيابی عملکرد لرزه ای سيستم ديوارهای يکپارچه متقاطع در يک سازه بلند بتنی

دومين كنفرانس بين المللی بتن و توسعه

 

 

ارديبهشت 1384

حسن مقدم

 

عملكرد لرزه ای ديوارهای برشی ستاره ای در برج 54 طبقه تهران

هفتمين کنفرانس بين المللی عمران

 

 

1385

حسن مقدم

 

strengthening of RC members by lateral post-tensioning of external metal strips

International earthquake symposium

 

 

2007

حسن مقدم

 

Strength and ductility of concrete confined by external post-tensioned strips

The 4th national conference on civil engineering

 

 

2008

حسن مقدم

 

كارهاى تحقيقاتى و پژوهشى و جوايز رسمى

عنوان كار تحقيقاتى ، جايزه يا نشان

اهدا كننده

سال دريافت

بهسازی لرزه ای ستونهای بتن آرمه با نوارهای فلزی پيش تنيده

 

 

سوابق تدريس

عنوان دروس تدريس شده

 

 

 

 

 

علايق پ‍‍ژوهشى :

نحوه ارتباط

پست الكترونيكى:

آدرس صفحه خانگى:

آدرس محل كار

مشهد - قاسم آباد، بلوار اماميه، خيابان استاد يوسفى، دانشكده فنى و مهندسى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد - طبقه دوم - گروه عمران

شماره تلفن تماس :6613000 - 511 - 98+