سه شنبه, 28 شهریور 1396

نام : فرهاد

نام خانوادگی : خام چین مقدم

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دکتری عمران - آب

مرتبه علمی : استادیار

تخصص : آب