جمعه, 04 اسفند 1396

نام : هادی

نام خانوادگی : خاتمی مشهدی

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : کارشناسی ارشد عمران - سازه هیدرولیک

مرتبه علمی : مربی

تخصص : آب و فاضلاب ، سازه ای هیدرولیکی