چهارشنبه, 01 آذر 1396

نام : حمید

نام خانوادگی : تمیزی

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : کارشناسی ارشد عمران - سازه

مرتبه علمی : مربی

تخصص : سازه