شنبه, 04 فروردين 1397

نام : رجب

نام خانوادگی : اصغریان قنادیزدی

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دکتری برق و کنترل

مرتبه علمی : استادتمام

تخصص : کنترل چندمتغیره و کنترل مقاوم