چهارشنبه, 01 فروردين 1397

نام : ناصر

نام خانوادگی : پریز

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دکتری برق و کنترل

مرتبه علمی : استاد

تخصص : کنترل صنعتی