شنبه, 04 فروردين 1397

نام : رضا

نام خانوادگی : قاضی

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دکتری برق - قدرت

مرتبه علمی : استادتمام

تخصص : ادوات   FACTS ، کنترل توان ری اکتیو ، شبکه های هوشمند ، کیفیت تون