پنج شنبه, 28 دی 1396

نام : رضا

نام خانوادگی : قاضی

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دکتری برق - قدرت

مرتبه علمی : استادتمام

تخصص : ادوات   FACTS ، کنترل توان ری اکتیو ، شبکه های هوشمند ، کیفیت تون