پنج شنبه, 28 دی 1396

نام : مصطفی

نام خانوادگی : عیدیانی

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دکتری برق - قدرت

مرتبه علمی : استادیار

تخصص : پایداری سیستم های قدرت، نرم افزارهای سیستم های قدرت،  دینامیک سیستم های قدرت