چهارشنبه, 01 آذر 1396

نام : محمدرضا

نام خانوادگی : ناصری

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دکتری مواد مغناطیسی

مرتبه علمی : استادیار

تخصص : شیشه و متالورژی پودر