شنبه, 05 بهمن 1398

اطلاعات شخصى و علمى

 

نام: داود

نام‌خانوادگى: بهره پور

تاريخ تولد: 29/10/1360

محل تولد: مشهد

گروه آموزشى: فناوری اطلاعات

مرتبه علمى: استادیار

bahrepour 

 

 

 

تحصيلات: دكتری مهندسی كامپيوتر - گرایش معماری کامپیوتر

 

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

مهندسی كامپيوتر- سخت افزار

موسسه آموزش عالی سجاد

ايران

كارشناسى ارشد

مهندسی كامپيوتر- معماری كامپيوتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات تهران

ايران

دكترى

مهندسی كامپيوتر- معماری كامپيوتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات تهران

ايران

 

 

 

تخصص اصلى: معماری كامپيوتر- مدارهای منطقی- نانو الكترونيك

آشنايى با زبانهاى خارجى: انگليسی

انتشارات

مقالات علمى در نشريات خارجى

 

Title

Journal

Volume

Number

Year

Co-authors

 

 

High Speed Full Adder Based on Modified Linear Threshold Gate and Its Application to a 4-2 Compressor

Computational and Theoretical Nanoscience

-

-

2012

M.J. Sharifi

 

A novel high speed full adder based on linear threshold gate and its application to a 4-2 compressor

Arabian Journal for Science and Engineering

-

-

2012

M.J. Sharifi

Introducing a Technology Index Concept and Optimum Performance Design Procedure for Single-Electron-Device Based Circuits

Microelectronics Journal

(Elsevier Publication),

-

-

2011

Dr M.J. Sharifi

 

New RTD-Based General Threshold Gate Topologies and Application to Three-Input XOR Logic Gates,

Journal of Electrical and Computer Engineering (Hindawi Publication),

2010

2010

Dr M.J. Sharifi

S.M. Mir Hoseini

 

New Three-Input XOR and XNOR Gates Based on MOBILE and Application to a Full Adder

International Journal of Recent Trends in Engineering

2

5

2010

Dr M.J. Sharifi

S.M. Mir Hoseini

 

A New XOR Structure Based on Resonant-Tunneling High Electron Mobility Transistor

VLSI Design (Hindawi Publication)

2009

-

2009

Dr M.J. Sharifi

 

A Novel Five-Input Configurable Cell Based on Irreversible Single Electron Box

Journal of Contemporary Engineering Sciences, pp. 149 - 162.

2

4

2009

N. Soheili

P. Loloeian

Dr K. Navi

 

A New Single Electron Tunneling Cell Based on Linear Threshold Gate

International IEEE Conference on Enabling Science and Nanotechnology,

-

-

2010

Dr M.J. Sharifi

 

A Time-Dependent SPICE Model for Single Electron Box and Its Application to Logic Gates at Low and High Temperatures

International IEEE Conference on Enabling Science and Nanotechnology,

-

-

2010

Dr M.J. Sharifi

F. Ahmadi

 

New Three-Input XOR and XNOR Gates Based on Generalized Threshold Gates Using RTDs

2nd IEEE International Conference on Adaptive Science & Technology

2009

Dr M.J. Sharifi

 

A novel Middleware model for Web Based Programming

IEEE International Conference on Information and Communication Technologies from Theory to Applications

2008

A. Sahafi

 

                         

 

 

 

مقالات علمى در نشريه داخلى

 

عنوان مقاله

نام مجله

جلد/سال

شماره

سال انتشار

همكار(ان)

نوع مقاله

A Gate Level Simulator for Single Electron Multi Valued Logic Based Circuits

Proceedings of 16th Iranian Conference on electrical engineering, Tarbiat Moddares Uneversity.

May, 2008.

دكتر محمد جواد شريفی- دكتر كیوان ناوی

ارائه شفاهی در كنفرانس بین المللی

A Configurable Cell Based on Irreversible Single Electron Box

Proceedings of 13th National CSI Computer Conference, Sharif University of Technology,

March, 2008

دكتر كیوان ناوی-

مهندس پیمان لولوئیان

ارائه شفاهی در كنفرانس بین المللی

A Novel Buffer based on Irreversible Single Electron Box

Proceedings of Iran's Second Regional Conference, Ferdows,

March, 2008

ارائه شفاهی در كنفرانس بین المللی

High Speed saturating Counter based on Single Electron Devices

Proceedings of 12th International CSI Computer Conference, Shahid Beheshti University

Feb. 2007

دكتر كیوان ناوی-

دكتر محمد جواد شریفی

ارائه شفاهی در كنفرانس بین المللی

 

 

عضویت در مجامع علمى

عضویت در انجمنهاى علمى-داخلى و خارجى

 

نام انجمن

كشور

تاریخ

از

تا

IEEE

آمریكا

2007

ادامه دارد

ستاد ويژه توسعه فناوری نانو

ايران

1385

ادامه دارد

 

 

خدمات به انجمنهاى علمى یا نشریات

 

نام انجمن علمى یا نشریه

سمت یا نوع خدمت

تاریخ

از

تا

مجله فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

مدیر داخلی

1389

1389

مجله انجمن علمی گروه فناوری اطلاعات با نام «پیام فناوران»

سردبیر

1389

1390

 

كارهاى تحقیقاتى و پژوهشى و جوایز رسمى

 

عنوان كار تحقیقاتى ، جایزه یا نشان

اهدا كننده

سال دریافت

تحقیق و طراحی مدارهای چند ارزشی با استفاده از ترانزیستورهای تك الكترونی

ستاد فناوری نانو

1386

طراحی مدارهای منطقی كارامد با استفاده از ساختارهای نانوالكترونيك

ستاد ويژه توسعه فناوری نانو

1388

 

سوابق تدریس

عنوان دروس تدریس شده

 

معماری كامپيوتر پيشرفته

معماری كامپيوتر

مبانی الكترونيك ديجيتال

مدارهای منطقی پيشرفته

مدارهای منطقی

ميكروكنترلر

زبان اسمبلی

 

علايق پ‍‍ژوهشى : نانو الكترونيك- معماری كامپيوتر- حساب كامپيوتری- طراحی VLSI- محاسبات ابری

مسئولیتهاى اجرایى و پستهاى مدیریت

 

شرح

محل

تاریخ

از

تا

مسئول كمیته پروژه های گروه فناوری اطلاعات

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1387

1389

مدیر گروه فناوری اطلاعات

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1389

1392

رئیس هیات مدیره انجمن علمی گروه فناوری اطلاعات

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1390

ادامه دارد

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد مشهد

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1392

ادامه دارد

 

 

نحوه ارتباط

پست الكترونیكى: Bahrepour{at}ieee{dot}org و bahrepour{at}mshdiau{dot}ac{dot}ir

آدرس صفحه خانگى: http://bahrepour.mshdiau.ac.ir

آدرس محل كار

مشهد - قاسم آباد، بلوار امامیه، خیابان استاد یوسفى، دانشكده فنى و مهندسى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد - طبقه دوم

شماره تلفن تماس : 36625215-051