شنبه, 03 اسفند 1398

اطلاعات شخصى و علمى

نام: قمرناز

نام‌خانوادگى: تدين تبريزی

تاريخ تولد:

محل تولد:

گروه آموزشی : كامپيوتر 

 tadayyon

مرتبه علمى: استاديار

تحصيلات: دانشجوي دكتری كامپيوتر- نرم افزار

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

كامپيوتر- نرم افزار

ايران

كارشناسى ارشد

كامپيوتر - نرم افزار

ايران

دكترى

كامپيوتر - نرم افزار

ايران

مسئوليتهاى اجرايى و پستهاى مديريت

شرح

محل

تاريخ

از

تا

مديرگروه

گروه فناوری اطلاعات

1384

1388

نحوه ارتباط

پست الكترونيكى:

آدرس صفحه خانگى:

آدرس محل كار

مشهد - قاسم آباد، بلوار اماميه، خيابان استاد يوسفى، دانشكده فنى و مهندسى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد - گروه کامپیوتر

شماره تلفن تماس: 6613000-513-98+