جمعه, 01 تیر 1397

نام : حسن

نام خانوادگی : احمدی

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دکتری کامپیوتر - نرم افزار

مرتبه علمی : استادیار

تخصص : داده کاوی و مهندسی نرم افزار