پنج شنبه, 02 آذر 1396

نام : حسن

نام خانوادگی : احمدی

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دکتری کامپیوتر - نرم افزار

مرتبه علمی : استادیار

تخصص : داده کاوی و مهندسی نرم افزار