جمعه, 04 اسفند 1396

نام : محمدحسین

نام خانوادگی : معطر

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دکتری کامپیوتر -هوش مصنوعی

مرتبه علمی : استادیار

تخصص : پردازش و بازشناسی گفتار، هوش مصنوعی