پنج شنبه, 03 بهمن 1398

نام : محمدحسین

نام خانوادگی : معطر

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دکتری کامپیوتر -هوش مصنوعی

مرتبه علمی : استادیار

تخصص : پردازش و بازشناسی گفتار، هوش مصنوعی