پنج شنبه, 30 شهریور 1396

نام : شبنم

نام خانوادگی : شبنم

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : کارشناسی ارشد کامپیوتر - هوش مصنوعی

مرتبه علمی : مربی

تخصص : سیستم های خبره و هوش مصنوعی