پنج شنبه, 03 بهمن 1398

نام : حسن                                                                                                                             

نام خانوادگی : راعی

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دکتری فناوری اطلاعاتraei

مرتبه علمی : مربی

تخصص : شبکه های حسگر بی سیم