پنج شنبه, 30 شهریور 1396

اطلاعات شخصى و علمى

نام: محمدرضا

نام‌خانوادگى: فرامرزی

تاريخ تولد:

 محل تولد: مشهد

گروه آموزشى: مکانیک

 

مرتبه علمى:

تحصيلات:

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

 

 

 

كارشناسى ارشد

 

 

 

دكترى