پنج شنبه, 30 شهریور 1396

نام : جواد

نام خانوادگی : انفرادی

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دکتری مکانیک

مرتبه علمی : استادیار

تخصص : مکانیک طراحی کاربردی