پنج شنبه, 30 شهریور 1396

نام :یداله

نام خانوادگی : فرزانه

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دکتری مکانیک

مرتبه علمی : استادیار

تخصص : مکانیک تبدیل انرژی