دوشنبه, 07 بهمن 1398
حمیدرضا گشایشی
حمیدرضا گشایشی

اطلاعات شخصى و علمى

نام: حميدرضا

نام‌خانوادگى: گشايشی

تاريخ تولد: 1340

محل تولد: فيض آباد

گروه آموزشى: مكانيك

مرتبه علمى: دانشيار

تحصيلات:

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

مهندسی

London South Bank لندن

انگلستان

كارشناسى ارشد

مهندسی مكانيك

تبديل انرژی

London South Bank لندن

انگلستان

دكترى

مهندسی مكانيك

تبديل انرژی

London South Bank لندن

انگلستان

فوق دكترى

اكسرژی و اتلاف حرارت در نيروگاهای گازی

London South Bank لندن

انگلستان

تخصص اصلى:

انتقال حرارت جابجايی لايه مرزی و توربولانس

آشنايى با زبانهاى خارجى: انگليسی

انتشارات

مقالات علمى در نشريات خارجى

Title

Journal

Volume

Number

Year

Co-authors

Cooling tower - An energy conservation resource

Applied Thermal Engineering

19

11

1999

Professor Missenden

The investigation of cooling tower packing in various arrangements

Applied Thermal Engineering

19

12

2000

Professor Missenden

مقالات علمى در نشريه داخلى

عنوان مقاله

نام مجله

جلد/سال

شماره

سال انتشار

همكار(ان)

نوع مقاله

Comparison of heat and pressure drop for smooth and rough corrugated PVC packings

Scientific Bulletin of the Atomic Energy Organization of Iran.

18

1

2000

-

ترويجی

كتابهاى تاليفى

نام كتاب

ناشر

محل انتشار

چندمين چاپ

آخرين سال چاپ

همكار(ان(

برج‌های خنك كننده

سخن گستر

مشهد

چاپ اول

1387

-

راهنمای آيين نگارش پايان‌نامه ارشد و دكترا

نما

مشهد

چاپ اول

1386

-

عضويت در مجامع علمى

عضويت در انجمنهاى علمى-داخلى و خارجى

نام انجمن

كشور

تاريخ

از

تا

مهندسين مكانيك

ايران

1383

1385

خدمات به انجمنهاى علمى يا نشريات

نام انجمن علمى يا نشريه

سمت يا نوع خدمت

تاريخ

از

تا

نشريه انرژی و پتروشيمی

مدير مسئول

1385

تا كنون

سوابق تدريس

عنوان دروس تدريس شده

ترموديناميك1

ترموديناميك2

سيالات1

سيالات2

انتقال حرارت 1

انتقال حرارت2

نيروگاه

زبان تخصصی مكانيك

جابجايی پيشرفته (ارشد)

مسئوليتهاى اجرايى و پستهاى مديريت

شرح

محل

تاريخ

از

تا

رئيس تحصيلات تكميلی دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

از سال 1385

تاكنون

مهندس ناظر در نيروگاه Didcot A

انگستان

1374

1375

آدرس محل كار

مشهد – قاسم آباد، بلوار اماميه، خيابان استاد يوسفى، دانشكده فنى و مهندسى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد – طبقه دوم اتاق 05/2

شماره تلفن تماس : 6637094 – 511 – 98+