دوشنبه, 07 بهمن 1398

اطلاعات شخصى و علمى

 

نام: سيد محمود ابوالحسن

نام‌خانوادگى: علوی

تاريخ تولد: 1338

محل تولد:

گروه آموزشى: مکانیک

 alavi

 

 

 

 

 

 

مرتبه علمى: استادیار

تحصيلات: دکتری - Ph.D

 

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

 مكانيك - تبديل انرژی

فردوسی مشهد 

ايران 

كارشناسى ارشد

مكانيك - تبديل انرژی 

فردوسی مشهد 

ايران 

دكترى

 مكانيك - تبديل انرژی

فردوسی مشهد 

ايران 

 

 

 

 

 

 

تخصص اصلى:

آشنايى با زبانهاى خارجى:

انتشارات

مقالات علمى در نشريات خارجى

 

Title

Journal

Volume

Number

Year

Co-authors

A hybrid finite difference-finite element method for solving the 3-D energy equation in non-isothermal flow past over a tube

Num. Meth. for Heat and Fluid Flow

2008

Alavi, M. A. Arefmanesh, A.

Experimental exergetic performance evaluation of a photovoltaic thermal (PV/T) air collector and comparison with numerical simulation

Proceedings of the Institution of Mech. Engineers, Part: E Journal of Process Mech. Eng.

2010

Alavi, M. A. Mahdavi Adeli, M., Sobhnamayan, F., Farahat, S., Sarhaddi, F.,

Exergy performance analysis of solar photovoltaic thermal (PV/T) air collectors in terms of exergy losses

Journal of the Energy Institute

2010

Alavi, M. A. Namjoo, A., Sarhaddi, F., Sobhnamayan, F., Mahdavi Adeli, M., and Farahat, S.

Performance evaluation of a solar photovoltaic thermal (PV/T) air collector using energy and exergy analysis

International Journal of Renewable and Sustainable Energy

2011

M. A. Alavi

F. Sobhnamayan, A. Hamidi, H. R. Monavari, F. Sarhaddi, S. Farahat,

Analysis of non-isothermal fluid flow past an in-line tube bank

CMEM 2009

June 2009

Alavi, M. A. Goshayeshi, H. R.

Improvement of Power Efficiency

Heat Mass Transfer and Energy Conversion

July 2009

Alavi, M. A. Goshayeshi, H. R.

Analysis of non-isothermal fluid flow past a staggered tube bank

Proceedings of the ASME 2010 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis ESDA

July  2010

Alavi, M. A.

Non-Sensitive Solutions in Multi-Objective Optimization of a Solar Photovoltaic/Thermal (PV/T) Air Collector

International Conference on Nuclear and Renewable Energy Engineering

February  2011

Alavi, M. A. Sarhaddi, F., Farahat, S., Sobhnamayan, F.

A HYBRID FINITE DIFFERENCE-FINITE ELEMENT METHOD FOR SOLVING THE 3-D ENERGY EQUATION IN NON-ISOTHERMAL FLUID FLOW PAST AN IN-LINE TUBE BANK

7th International Conference on Computational Heat and Mass Transfer

July 2011

Alavi, M. A.

 

 

 

 

 

 

مقالات علمى در نشريه داخلى

 

عنوان مقاله

نام مجله

جلد/سال

شماره

سال انتشار

همكار(ان)

نوع مقاله

تعيين ابعاد محاسباتی در شبيه سازی عددی جريان سيال همراه با انتقال حرارت بر روی يک استوانه

نشريه علمی پژوهشی دانشکده مهندسی مشهد

شانزدهم

دوم

1383

علی عارف منش

علمی پژوهشی

تاثير موقعيت مرزهای جانبی در شبيه سازی عددی جريان غير قابل تراکم همراه با انتقال حرارت به روی يک استوانه

چهارمين کنفرانس انجمن هوا فضای ايران

بهمن 1381

علی عارف منش

ارائه در کنفرانس

حل اجزاء محدود جريان لايه ای، غير قابل تراکم و غيرهمدما در حالت گذرا از روی چهار لوله با آرايش همخط

یازدهمین کنفرانس بين المللی مهندسی مکانيک

اردیبهشت 1382

علی عارف منش

ارائه در کنفرانس

اهميت پارك هاي علمي وفناوري در توسعه تحقيقات و توليد علم

همايش نهضت توليد علم و جنبش نرم افزاري و آزاد انديشي

دي ماه 1383

-

ارائه در کنفرانس

تحليل جريان سيال همراه با انتقال حرارت به روی يک دسته لوله با آرايش همخط

سيزدهمين کنفرانس بين المللی مهندسی مکانيک

اردیبهشت 1384

علی عارف منش

ارائه در کنفرانس

انرژی هسته ای و توليد برق در نيروگاههای هسته ای

اولين همايش منطقه اي بسيج اساتيد

تیرماه 1385

-

ارائه در کنفرانس

شبيه سازی عددی احتراق مخلوط هيدروژن- هوا در محفظه‌هاي ميکرونی

دومين كنفرانس احتراق ايران

بهمن 1386

-

ارائه در کنفرانس

تحليل جريان سيال غيرهمدما روي يك دسته لوله با آرايش غيرهمخط

شانزدهمين کنفرانس بين المللی مهندسی مکانيک

اردیبهشت 1387

-

ارائه در کنفرانس

حل عددی انتقال جابجايی آزاد از روی لوله بيضوی محدود بين دو ديواره موازی با فواصل مختلف قرارگيری ديواره ها

شانزدهمين کنفرانس بين المللی مهندسی مکانيک

اردیبهشت 1387

سعید جاهدی املشی

ارائه در کنفرانس

شبيه سازي عددی انتقال جابجايی آزاد از روی لوله بيضوی محدود بين دو ديواره با زواياي مختلف قرار گيری ديواره ها

يازدهمين کنفرانس ديناميک شاره ها

خرداد ماه 1387

سعید جاهدی املشی

ارائه در کنفرانس

جریان سیال ویسکوپلاستیک روی صفحه تخت

دوازدهمين کنگره ملی مهندسی شیمی

مهرماه 1387

یاشار مغمومی، محمد رضا صفائی

ارائه در کنفرانس

تحليل عددي جريان پايدار سيال غيرنيوتني بر روي صفحه تخت دراعداد رينولدز متوسط به روش حجم محدود

همايش ملي مهندسي مكانيك (NCME2008)

آبان 1387

یاشار مغمومی

ارائه در کنفرانس

رویکردهای جهان بستري براي شكوفايي و نوآوري

اولین همایش نوآوری و شکوفایی

1سفند 1387

-

ارائه در کنفرانس

تعیین حداقل ابعاد محفظه های احتراق میکرونی برای واکنش هیدروژن- اکسیژن

هفدهمين کنفرانس بين المللی مهندسی مکانيک

اردیبهشت 1388

سید امیر بنائی

ارائه در کنفرانس

توسعه سيستم‌های زمان بندی متغير سوپاپ‌ها در موتورهای احتراق داخلی

ششمين همايش بين المللی موتورهای درون سوز

آبانماه 1388

پیمان طبسی

ارائه در کنفرانس

بکارگیری روش پادبادسو در تحليل عددي اجزاء محدود جريان غيرهمدمای سيال

كنفرانس دانشجويي مهندسي مكانيك MEC2009

آبانماه 1388

سید مسعود علوی

ارائه در کنفرانس

تاثير فاصله لوله‌ها در ميزان انتقال حرارت و افت فشار جريان سيال روي دسته لوله

كنفرانس دانشجويي مهندسي مكانيك MEC2009

آبانماه 1388

امین حسنی کاخکی

ارائه در کنفرانس

بررسی اثرات هندسه پره بر روی بازده بی‌درروی توربین عکس العملی

كنفرانس دانشجويي مهندسي مكانيك MEC2009

آبانماه 1388

سید احمد کبریائی

ارائه در کنفرانس

بررسی مشعلهای گازی نیروگاه بخار، نحوه عملکرد آنها و چگونگی آنالیز احتراق برای انتخاب بهینه مشعل

كنفرانس دانشجويي مهندسي مكانيك MEC2009

آبانماه 1388

سید بنیامین علوی، روجا صادقی،

ارائه در کنفرانس

بررسی انواع رآکتورهای هسته ای و انتخاب آن برای تولید برق

كنفرانس دانشجويي مهندسي مكانيك MEC2009

آبانماه 1388

سید سراج الدین نقیبی

ارائه در کنفرانس

تاثیر پارامترهای احتراق بر رویز تولید NOx در کوره یک بویلر نیروگاهی

سومین کنفرانس سوخت و احتراق ایران

اسفند 1388

سید بنیامین علوی، روجا صادقی

ارائه در کنفرانس

بررسی آزمایشگاهی کاهش آلودگی دود سیاه موتور دیزل OM314 تنفس طبیعی توسط جاذب مرطوب

هیجدهمين کنفرانس بين المللی مهندسی مکانيک

اردیبهشت 1389

محسن قاضی خانی،، علی قاضی خانی، ابراهیم فیض، محمد شریف زاده، ، مرتضی کیمیا قلم

ارائه در کنفرانس

بررسی و تاثیر پارامترهای هندسی و جریانی بر مدلسازی عددی فنهای سانتریفوژ

سومين همايش ملي مهندسي مكانيك

آبان 1389

مرتضی رضایی، سید ابوذر فنائی،

ارائه در کنفرانس

یک معادله جدید برای راندمان اکسرژی کلکتورهای حرارتي فتوولتائيك خورشيدي بر اساس نرخ اتلافات اکسرژی

سومين همايش ملي مهندسي مكانيك

آبان 1389

امین باغینی، فرامرز سرحدي، فاطمه صبح‌نمايان

ارائه در کنفرانس

بررسی اثر پوشش شیشه‌ای بر بازده گردآورنده‌هاي حرارتي فتوولتائيك خورشيدي

سومين همايش ملي مهندسي مكانيك

آبان 1389

فاطمه صبح‌نمایان،  سعید فراهت، فرامرز سرحدی

ارائه در کنفرانس

تحلیل اکسرژی و بهینه‌سازی کلکتورهای حرارتي فتوولتائيك خورشيدي بر اساس نرخ اتلافات اکسرژی

بیست و پنجمین کنفرانس بین‌المللی برق ایران

آبان 1389

امین نامجو باغینی، فرامرز سرحدي، فاطمه صبح‌نمايان، محسن مهدوی

ارائه در کنفرانس

تحلیل انرژی و اکسرژی یک نیروگاه بخار

اولين کنفرانس علوم حرارتي ايران

بهمن‌ماه 1389

-

ارائه در کنفرانس

ارزیابی عملکرد اکسرژی یک گردآورنده فتوولتائیک حرارتی خورشیدی با سیال عامل آب

اولين کنفرانس علوم حرارتي ايران

بهمن‌ماه 1389

فاطمه صبح‌نمایان،  سعید فراهت، فرامرز سرحدی

ارائه در کنفرانس

بررسی اثرات اندازه سرعت ورودی بر راندمان سیکلونهای جمع آوری کننده ذرات غبار

همایش ملي آشنايي با فناوري هاي روز در زمينه مهندسي مکانيک

اسفند 1389

امید براتی فریمانی

ارائه در کنفرانس

بهینه‌سازی راندمان اکسرژی یک گردآورنده حرارتي فتوولتائيك خورشيدي با سیال عامل آب

همایش ملي آشنايي با فناوري هاي روز در زمينه مهندسي مکانيک

اسفند 1389

فاطمه صبح‌نمایان، سعیدفراهت، فرامرزسرحدی، سروش تمنی،

ارائه در کنفرانس

هدايت مسير جريان سيالات با استفاده از محيط متخلخل

نوزدهمين کنفرانس بين المللی مهندسی مکانيک

اردیبهشت 1390

محمد رضا طهان منش

ارائه در کنفرانس

ANALYSIS, APPLICATION AND STATING GOVERNING EQUATIONS OF SMART FLUIDS

نوزدهمين کنفرانس بين المللی مهندسی مکانيک

اردیبهشت 1390

فاطمه صبح‌نمایان

ارائه در کنفرانس

بررسی آزمایشگاهی راندمان اکسرژی یک کلکتور PV/T با سیال عامل آب و مقایسه با شبیه‌سازی عددی

هشتمین همایش ملی انرژی

خرداد 1390

فاطمه صبح‌نمایان، آرش حمیدی، حمیدرضا منوری، محسن ‌عادلی، فرامرز سرحدی

ارائه در کنفرانس

بررسی بویلرهای چگالشی، روشهای محاسبه راندمان و توجیه فنی آنها

سومین کنفرانس بين‌المللي گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع

خرداد 1390

داود امینی مقدم فاروج، مصطفی خسروپور، امیر محرری

ارائه در کنفرانس

استفاده از دیگ های چگالشی به همراه سیستم توزیع حرارتی هیدرونیک با سیستم ریست کنترلی خارجی

سومین کنفرانس بين‌المللي گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع

خرداد 1390

داود امینی مقدم، مصطفی خسروپور، امیر محرری

ارائه در کنفرانس

بررسی رفتار چیلر جذبی شعل غیر هستقیم در ارتباط با اجزای سیستم CHP

دومین همایش بین المللی چیلر و برج خنک کن

خرداد 1390

مصطفی خسروپور عربی، داودامینی مقدم فاروج، محمدامیرمحرری

ارائه در کنفرانس

 

 

 

 

 

 

كتابهاى تاليفى

 

نام كتاب

ناشر

محل انتشار

چندمين چاپ

آخرين سال چاپ

همكار(ان(

 

 

 

 

 

 

كتابهاى ترجمه اى

 

نام نويسنده(هاى) اصلى کتاب

همكار(ان(

نام کتاب به زبان اصلى

مشخصات کتاب ترجمه شده

نام کتاب

ناشر

محل انتشار

چندمين چاپ

آخرين سال چاپ

 

 

 

 

 

 

عضويت در مجامع علمى

عضويت در انجمنهاى علمى-داخلى و خارجى

 

نام انجمن

كشور

تاريخ

از

تا

انجمن مهندسان مکانیک ایران

ایران

1382

انجمن احتراق ایران

ایران

1389

جامعه اسلامی اساتيد

ایران

1376

 

 

 

 

 

 

خدمات به انجمنهاى علمى يا نشريات

 

نام انجمن علمى يا نشريه

سمت يا نوع خدمت

تاريخ

از

تا

 

 

 

 

 

 

كارهاى تحقيقاتى و پژوهشى و جوايز رسمى

 

عنوان كار تحقيقاتى ، جايزه يا نشان

اهدا كننده

سال دريافت

پژوهشگر برتر گروه فنی مهندسی

واحد مشهد

87-1386

استاد نمونه علمی فرهنگی

واحد مشهد

88-1387

استاد نمونه علمی فرهنگی

منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی

88-1387

استاد ممتاز در دانشگاه

واحد مشهد

80-1379

 

 

 

 

 

 

سوابق تدريس

عنوان دروس تدريس شده

 

 استاتيك

فيزيك حرارت 

 ترموديناميك 1 و 2

مكانيك سيالات 1 و 2 

انتقال حرارت 1 و 2 

سيستمهای انتقال آب 

نيروگاههای حرارتی 

محاسبات عددی پيشرفته 

مكانيك محيطهاي پيوسته

ترموديناميك پيشرفته

 

 

 

 

 

 

علايق پ‍‍ژوهشى :  ترموديناميك - نيروگاه - اجزاء محدود ديناميك سيالات

مسئوليتهاى اجرايى و پستهاى مديريت

 

شرح

محل

تاريخ

از

تا

مدير اموراداری و مالی

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1368

1370

معاون اداری و مالی دانشگاه

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1370

1374

مدير گروه مکانيک

دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1378

1381

 

 

 

 

 

 

نحوه ارتباط

پست الكترونيكى: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  و   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آدرس صفحه خانگى:

آدرس محل كار

مشهد - قاسم آباد، بلوار اماميه، خيابان استاد يوسفى، دانشكده فنى و مهندسى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد - طبقه دوم - گروه مکانیک

شماره تلفن تماس : 6613000 - 511 - 98+