دوشنبه, 07 بهمن 1398

اطلاعات شخصى و علمى

نام: مهرداد

نام‌خانوادگى: جبارزاده

تاريخ تولد:

محل تولد: مشهد

گروه آموزشى: مکانیک

مرتبه علمى: دانشيار

تحصيلات:

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

مكانيك حرارت و سيالات

كارشناسى ارشد

مكانيك طراحي كاربردی

دكترى

مكانيك طراحي كاربردی

تخصص اصلى:

آشنايى با زبانهاى خارجى:

انتشارات

مقالات علمى در نشريات خارجى

Title

Journal

Volume

Number

Year

Co-authors

Intelligent Control of Thermal Comfort in Automobile

Y. Farzaneh, A. Akbarzadeh

A Systematic and Simple Approach for Designing Takagi-Sugeno Fuzzy Controller with Reduced Data

Y. Farzaneh, A. Akbarzadeh

A New Approach to Control of Robot

A. Akbarzadeh, M. Gharib Y. Farzaneh

Controlling Automobile thermal comfort using Optimized Fuzzy controller

Y. Farzaneh, A. Akbarzadeh

مقالات علمى در نشريه داخلى

عنوان مقاله

نام مجله

جلد/سال

شماره

سال انتشار

همكار(ان)

نوع مقاله

A Novel Data Reduction Method for Takagi-Sugeno Fuzzy System Design Based on Statistical Design of Experiment

Y. Farzaneh, A. Akbarzadeh

Global Error Minimization method for solving strongly nonlinear oscillator differential equations

Y. Farzaneh, A. Akbarzadeh

A Novel Diagnostic Tool for Simulation Verification Using Invariant Criteria

Y. Farzaneh, A. Akbarzadeh

سوابق تدريس

عنوان دروس تدريس شده

علايق پ‍‍ژوهشى :

مسئوليتهاى اجرايى و پستهاى مديريت

شرح

محل

تاريخ

از

تا

نحوه ارتباط

پست الكترونيكى:

آدرس صفحه خانگى:

آدرس محل كار

مشهد - قاسم آباد، بلوار اماميه، خيابان استاد يوسفى، دانشكده فنى و مهندسى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد - طبقه دوم - گروه مکانیک

شماره تلفن تماس : 6613000-511-98+