دوشنبه, 07 بهمن 1398

اطلاعات شخصى و علمى

نام: محمدرضا

نام‌خانوادگى: فرامرزی

تاريخ تولد:

محل تولد: مشهد

گروه آموزشى: مکانیک

مرتبه علمى:

تحصيلات:

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

كارشناسى ارشد

دكترى