دوشنبه, 07 بهمن 1398

نام : محمداسماعیل

نام خانوادگی : گلمکانی

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دکتری مکانیک

مرتبه علمی : استادیار

تخصص : تحلیل تنش - الاسیته - کامپوزیت