دوشنبه, 07 بهمن 1398

اطلاعات شخصى و علمى

 

نام: منصور

نام‌خانوادگى: بقائيان

تاريخ تولد: 1357

محل تولد: شيروان

گروه آموزشى: مهندسي مكانيك

 

 

 

مرتبه علمى: مربي

تحصيلات: دانشجوي دكتري

 

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

اتومكانيك

شهيد رجايي تهران

ایران

كارشناسى ارشد

مهندسي خودرو/طراحي سيستم هاي تعليق، ترمز و فرمان خودرو

صنعتي خواجه  نصيرالدين طوسي تهران

ایران

دكترى

مهندسی مکانیک/ طراحي كاربردي

فردوسي مشهد

ایران

 

 

 

تخصص اصلى: ديناميك خودرو، طراحي سيستم هاي تعليق، ترمز و فرمان خودرو، كنترل سيستم هاي ديناميكي خودرو

آشنايى با زبانهاى خارجى: انگلیسی

انتشارات

مقالات علمى در نشريات خارجى

 

Title

Journal

Volume

Number

Year

Co-authors

Enhancement of vehicle stability by adaptive fuzzy and active geometry suspension system

International Journal of Automotive Engineering (IJAE)

3

3/3

2013

AA. Akbari

 

 

 

كنفرانسهاي بين المللي

 

عنوان مقاله

كنفرانس

سال

همكار(ان)

محل برگزارى

تحلیل مودال کامل یک خودرو سواری

شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک

2008

انشيروان فرشيديانفر

كرمان

 

 

 

سوابق تدريس

عنوان دروس تدريس شده

 

طراحي قطعات سيستم هاي تعليق، ترمز و فرمان خودرو

تئوري حركت خودرو

ديناميك

الكترونيك خودرو

سرومكانيزم

كاربرد تكنولو ژي پيشرفته در صنعت خودرو

تكنولوژي برق خودرو

طراحي شاسي و بدنه خودرو

 

 

 

علايق پ‍‍ژوهشى : طراحي سيستم هاي تعليق و فرمان پيشرفته خودرو، كنترل و ديناميك خودرو، الكترونيك و برق خودرو

مسئوليتهاى اجرايى و پستهاى مديريت

 

شرح

محل

تاريخ

از

تا

مدير گروه مهندسي خودرو

دانشگاه ازاد اسلامي واحد مشهد

1392

تا كنون

 

 

 

نحوه ارتباط

پست الكترونيكى: baghaeian [at] mshdiau.ac.ir

Mansour.baghaeian [at] yahoo.com                

آدرس صفحه خانگى:

آدرس محل كار

مشهد - قاسم آباد، بلوار اماميه، خيابان استاد يوسفى، دانشكده فنى و مهندسى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد - گروه مكانيك

شماره تلفن تماس : 36628455- 51 - 98+