پنج شنبه, 03 بهمن 1398

1

Image
سيد رضا صالح

. اطلاعات شخصى و علمى

نام: سيد رضا

نام‌خانوادگى: صالح

تاريخ تولد : 1349

محل تولد : مشهد

گروه آموزشى : مکانیک

مرتبه علمى : استاديار

تحصيلات

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

     

كارشناسى ارشد

     

دكترى

مکانیک- تبديل انرژى

 

فردوسى

ایران