دوشنبه, 07 بهمن 1398

1.اطلاعات شخصى و علمى

Image
جواد جهان پور

نام: جواد

نام‌خانوادگى: جهان پور

تاريخ تولد: 1355

محل تولد: تهران

گروه آموزشى: مكانيك

مرتبه علمى: دانشيار

تحصيلات:

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

مهندسى مكانيك

   

كارشناسى ارشد

مهندسى مكانيك- جامدات

   

دكترى

مهندسى مكانيك- طراحى كاربردى

   

آشنايى با زبانهاى خارجى: انگليسى

2.انتشارات

1 مقاله داخلى و 2 مقاله خارجى

3. نحوه ارتباط

پست الكترونيكى :

4. آدرس محل كار

مشهد – قاسم آباد – بلوار اماميه، خيابان استاد يوسفى، دانشكده فنى و مهندسى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد، گروه مكانيك

شماره تلفن تماس : 6613000-511-98+