سه شنبه, 28 شهریور 1396

نام : حامد

نام خانوادگی : سلطانی

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دکتری تخصصی ایمنی خودرو

مرتبه علمی : استادیار

تخصص : ایمنی خودرو و کنترل