سه شنبه, 08 بهمن 1398

tahamiاطلاعات شخصى و علمى

نام: سيد احسان

نام‌خانوادگى: تهامی

محل تولد: مشهد

گروه آموزشى: مهندسی پزشکی

مرتبه علمى: استاديار

تحصيلات:

 

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

برق ( الكترونيك)

-

ايران

كارشناسى ارشد

مهندسی پزشكی ( بيوالكتريك)

-

ايران

دكترى

مهندسی پزشکی ( بيوالكتريك)

-

ايران

 

تخصص اصلى: ديناميك سيستمهای غير خطی و سيستمهای هوشمند

آشنايى با زبانهاى خارجى: انگليسی

انتشارات

مقالات علمى در نشريات خارجى

 

Title

Journal

Volume

Number

Year

Co-authors

Comparison of MLP  and  Elman Neural Network for Blood Glucose Level Prediction  in Type 1 Diabetics

Proceeding of 3d kuala lompur international conference on Biomedical Engineering

15

54-58

December

2006

S.rahati

 Application of an Evolutionary Actor-Critic reinforcement learning for control of a three-link musculoskeletal Arm during a reaching movement

J. Mech. Med. Biol.

13

2

2013

A.H.Jafari, A.fallah

 مقالات علمى در نشريه داخلى

 

عنوان مقاله

نام مجله

جلد/سال

شماره

سال انتشار

همكار(ان)

نوع مقاله

مقایسه ویژگی­های خطی و غیرخطی سیگنال تغییرات نرخ ضربان قلب به منظور
کمّی­سازی سطح استرس با استفاده از الگوریتم تکاملی و شبکه عصبی

پژوهشکده پردازش هوشمند علائم

2

1385

رضا عارفی - محمد علی خليل زاده - وحيد سعادتيان

چاپ كامل در مجله

پيش بينی نوسانات سطح قند خود در بيماران مبتلا به ديابت نوع1 با استفاده از شبكه های عصبی خود بازگشتی المن

فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دوره دوم شماره اول

1387

سعيد راحتی قوچانی

چاپ كامل در مجله

مقايسه روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی در تشخيص بيماری ديابت

يازدهمين كنفرانس بين المللی كامپيوتر- انجمن كامپيوتر ايران- پژوهشكده تحقيقات بنيادي

4-6 بهمن 1384

سعيد راحتی قوچانی

ارائه مقاله در كنفرانس (چاپ كامل)

تشخيص هوشمند بيماری ديابت با استفاده از شبكه های عصبی چند لايه

دوازدهمين كنفرانس مهندسی پزشكی ايران- سهند تبريز

25-27 آبان 1384

محمد علی خليل زاده

ارائه مقاله در كنفرانس (چاپ خلاصه)

تشخيص بيماری ديابت نوع 1 با استفاده از تركيب الگوريتمANFISو

GA-NN

اولين كنفرانس مشترك سيستمهای هوشمند و فازي- دانشگاه فردوسی مشهد

7-9 شهريور 1386

محمد علی خليل زاده - مهديار بامشكی

ارائه مقاله در كنفرانس (چاپ كامل)

بررسی ديناميك آشوب گذرا در شبكه عصبی خودبازگشتی هاپفيلد

دومين كنفرانس مشترك سيستمهای هوشمند و فازي- دانشگاه مالك اشتر تهران

7-9 آبان 1387

علی مطيع نصرآبادی

ارائه مقاله در كنفرانس (چاپ كامل)

پايدارسازی سيستم آشوبی لورنز با استفاده از كنترل كننده تطبيقی فازی

دومين كنفرانس مشترك سيستمهای هوشمند و فازي- دانشگاه مالك اشتر تهران

7-9 آبان 1387

اميرهمايون جعفری - زندی

ارائه مقاله در كنفرانس (چاپ كامل)

روشی نوين مبتنی بر الگوريتم فازی به منظور كنترل سيستم آشوبی لورنز

دومين كنفرانس مشترك سيستمهای هوشمند و فازي- دانشگاه مالك اشتر تهران

7-9 آبان 1387

اميرهمايون جعفری - زندی

ارائه مقاله در كنفرانس (چاپ كامل)

كنترل كننده آشوب با OGY فازی

دومين كنفرانس مشترك سيستمهای هوشمند و فازي- دانشگاه مالك اشتر تهران

7-9 آبان 1387

اميرهمايون جعفری - زندی

ارائه مقاله در كنفرانس (چاپ كامل)

مدلی به منظور بررسی نقش فیدبکهای آوران سرعت و شتاب در دینامیک مفصل

پانزدهمين كنفرانس مهندسی پزشكی ايران

بهمن 1387

اميرهمايون جعفری

ارائه مقاله در كنفرانس (چاپ كامل)

مدل مينيمال ديناميك انسولين-گلوكوز

اولين كنفرانس منطقه ای مهندسی برق

25-26 مرداد 1385

محمدعلی خليل زاده

ارائه مقاله در كنفرانس (چاپ كامل)

پيش بينی نوسانات سطح قند خود در بيماران مبتلا به ديابت نوع1 با استفاده از شبكه های عصبی خود بازگشتی المن

دوازدهمين كنفرانس بين المللی كامپيوتر- انجمن كامپيوتر ايران- پژوهشكده تحقيقات بنيادي

بهمن 1385

سعيد راحتی قوچانی

ارائه مقاله در كنفرانس (چاپ كامل)

مدلی به منظور بررسی نقش فیدبکهای اوران سرعت و شتاب در دینامیک مفصل

پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، دانشگاه  آزاد اسلامی واحد

1387

امیرهمایون جعفری

ارائه مقاله در كنفرانس (چاپ كامل)

بررسی روشهای غیر تهاجمی اندازه گیری قند خون در بیماران دیابتی 

MCM2، دانشگاه فردوسی مشهد

1388

حسنیه ستار، ثریا مسعودنیا

ارائه مقاله در كنفرانس (چاپ كامل)

بررسی  نقش فیدبکهای آوران سرعت و شتاب در میزان پایداری مدل کنترلی مفصل

MCM2، دانشگاه فردوسی مشهد

1388

امیرهمایون جعفری

ارائه مقاله در كنفرانس (چاپ كامل)

The role of irrational number switching strategies in the Parrondo's Paradox game

International Multi-conference on Complexity, Informatics and Cybernetics

,Orlando, USA

April 6th - 9th, 2010,

M.R.Hashemi golpaygani

ارائه مقاله در كنفرانس (چاپ كامل)

Optimization of the Parrondo's Paradox Game Using Irrational Number Switching Strategy

6th Spain, Italy and Netherlands meeting on Game Theory

July 7 to 9, 2010

M.R.Hashemi golpaygani

ارائه مقاله در كنفرانس (چاپ كامل)

بررسی نقش فیدبکهای آوران سرعت و شتاب در  پایداری مدل کنترلی مفصل بازو

ICEE2010، دانشگاه صنعتی  اصفهان

1389

امیرهمایون جعفری

ارائه مقاله در كنفرانس (چاپ كامل)

مقایسه کنترل کننده های فازی و بازی تطبیقی در فرآیند کنترل مدل لورنز

ISFS2010، دانشگاه شهید بهشتی

1389

امیرهمایون جعفری

ارائه مقاله در كنفرانس (چاپ كامل)

The Role of Three Irrational Numbers PI, Neper and Feigenbaum constant as a New Switching Strategies in the Parrondo's Paradox

IEEE ICIFE 2010, Chongqing, China

M.R.Hashemi golpaygani

ارائه مقاله در كنفرانس (چاپ كامل)

بررسی نقش ضایعه نخاعی در میزان دنبال کردن اهداف در افراد دچار ضایعه نخاعی

ICBME2010، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1389

سمانه صفری بیدختی

ارائه مقاله در كنفرانس (چاپ كامل)

تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم SVM

چهاردهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران، دانشگاه صنعتی کرمانشاه

شهريور 1390

محمدرضا نعیم آبادی، نوشاز امیراحمدی چماچار

ارائه مقاله در كنفرانس (چاپ كامل)

تشخیص بدخیم بودن بافت سرطانی سینه با استفاده از سیستم هوشمند استنتاج انطباقی نرو فازی

چهاردهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران، دانشگاه صنعتی کرمانشاه

شهريور 1390

نوشاز امیراحمدی چماچار، مرجان مظفری لقا ، محمدرضا نعیم آبادی

ارائه مقاله در كنفرانس (چاپ كامل)

رمزگذاری تصاویر دیجیتال با استفاده از معادله لوجستیک تولیدکننده آشوب

اولین کنفرانس آشوب، فرکتال و سیستم های پیچیده

1390

مسعود باغبان طرقدری

ارائه مقاله در كنفرانس (چاپ كامل)

فلسفه و پیچیدگی ، مفاهیم و رویکردها

اولین کنفرانس آشوب، فرکتال و سیستم های پیچیده

1390

زهرا کمالی، فائقه محمودی کتلر

ارائه مقاله در كنفرانس (چاپ كامل)

کاربرد تفکر سیستمی در بهبود بهره وری سازمان های صنعتی و اجتماعی

اولین کنفرانس آشوب، فرکتال و سیستم های پیچیده،

1390

محمد حسین خاکسار

ارائه مقاله در كنفرانس (چاپ كامل)

Voice analysis for detecting parkinson's disease using genetic algorithm and KNN classification method 

IEEE ICBME 2011, Tarbiat Modarres University, Iran

2011

R.Arefi

ارائه مقاله در كنفرانس (چاپ كامل)

نقش استراتژي سوئيچينگ اعداد گنگ در بازي پارادوكس پاراندو

مجله علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1389

محمدرضا هاشمی گلپایگانی

چاپ كامل در مجله

افزایش کارایی الگوریتم ژنتیک استاندارد با استفاده از ماشین خودکار سلولی یک بعدی

مجله علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

2013

امیرهمایون جعفری، علی فلاح

چاپ كامل در مجله

 

كتابهاى تاليفى

 

نام كتاب

ناشر

محل انتشار

چندمين چاپ

آخرين سال چاپ

همكار(ان(

مبانی سيستمها و مهندسی سيبرنتيك

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

سخن گستر

اول

1386

دكتر سيد محمد رضا هاشمی گلپايگانی

انگليسي براي دانشجويان مهندسي پزشكي ( بيوالكتريك و بيومواد)

English for the students of biomedical engineering ( bioelectric & clinical eng)

نگاران سبز

اول

1391

محمود نجاتي طرقي

 

عضويت در مجامع علمى

عضويت در انجمنهاى علمى-داخلى و خارجى

 

نام انجمن

كشور

تاريخ

از

تا

انجمن مهندسی پزشكی ايران

ايران

1384

1388

باشگاه پژوهشگران جوان

ايران

1384

1388

انجمن علمی مهندسی پزشكی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

ايران

1388

اکنون

كميته علمی رباتيك دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

ايران

1387

1388

انجمن سیستم های فازی ایران سال 1389

ايران

1389

اکنون

انجمن بین المللی علوم کامپیوتر و  تکنولوژی اطلاعات IACSIT

سنگاپور

2010

اکنون

انستیتوی بین المللی سیستم و اطلاعات آمریکا IIIS ( و داوری مقالات کنفرانس)

آمریکا

2009

اکنون

بنیاد ملی نخبگان

ایران

1389

اکنون

انجمن مهندسین برق و الکترونیک آمریکا (IEEE)

آمریکا

2012

اکنون

 خدمات به انجمنهاى علمى يا نشريات

 

نام انجمن علمى يا نشريه

سمت يا نوع خدمت

تاريخ

از

تا

ژورنال بین المللی مهندسی کامپیوتر و الکترونیک(IJCEE)، سنگاپور

داور

2010

اکنون

کنفرانس بین المللی سیبرنتیک، اطلاعات و پیچیدگی، آمریکا

داور

2010

اکنون

کنفرانس سلامت الکترونیک و کاربردهای ICT در پزشکی، ایران

داور

2011

اکنون

کنفرانس ملی آشوب، فرکتال و سیستم های پیچیده

داور

1390

اکنون

IEEE Multi-Conference on Systems and Control (MSC)

داور

2012

IEEE 2012 2nd International Conference on Electronic & Mechanical Engineering and Information Technology (EMEIT)

داور

2012

4th conference on Information and Knowledge Technology (IKT)

داور

2012

firs international congress on clinical hypnosis  and related sciences

داور

2012

Journal of Basic and Clinical Neuroscience 

داور

2013

 كارهاى تحقيقاتى و پژوهشى و جوايز رسمى

 

عنوان كار تحقيقاتى ، جايزه يا نشان

اهدا كننده

سال دريافت

عضو برتر باشگاه پژوهشگران جوان در میان کل واحد های دانشگاه آزاد منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

باشگاه پژوهشگران جوان

2010

عضو برتر باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

باشگاه پژوهشگران جوان

2010

دانشجوی برتر دکترا در کل دانشگاه های استان خراسان رضوی

استانداری استان خراسان رضوی

2011

 سوابق تدريس

عنوان دروس تدريس شده

 

مدارهاي الكتريكي2

مباني سيستم ها و مهندسي سيبرنتيك

مباني الكترونيك

زبان تخصصي مهندسی پزشکی

کنترل سیستم های خطی

مقدمه اي بر مهندسي پزشكي

مدارهاي الكتريكي 1

روش تحقيق

 علايق پ‍‍ژوهشى : الگوريتم های مبتنی بر هوش مصنوعی- ديناميك های غير خطی و آشوب - سيستم و سيبرنتيك - كنترل

نحوه ارتباط

پست الكترونيكى: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آدرس صفحه خانگى:http://tahami.mshdiau.ac.ir

آدرس محل كار

مشهد - قاسم آباد، بلوار اماميه، خيابان استاد يوسفى، دانشكده فنى و مهندسى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد - طبقه اول - گروه مهندسی پزشكی - اتاق اساتید

شماره تلفن تماس : 2-6613000 داخلی 385