سه شنبه, 08 بهمن 1398

نام : محمدرضا

نام خانوادگی : هاشمی گلپایگانی

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دکتری مهندسی برق - مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استاد

تخصص : تحلیل سیستم های پیچیده ، آشوبگونه و غیر خطی