شنبه, 30 تیر 1397

نام : فرامرز

نام خانوادگی : فیروزی

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دکتری مهندسی پزشکی - بیومکانیک

مرتبه علمی : استادیار

تخصص : طراحی و تحلیل سیستم های بیومکانیک