شنبه, 30 تیر 1397

نام : محمد

نام خانوادگی : راوری

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی - بیوالکتریک

مرتبه علمی : مربی

تخصص : پردازش و تحلیل سیگنال