پنج شنبه, 03 بهمن 1398

اطلاعات شخصى و علمى

نام: احمد

نام‌خانوادگى: آفتابی ثانی

تاريخ تولد:

 محل تولد:

گروه آموزشى: عمران

 

مرتبه علمى: استاديار

تحصيلات: دكتري سازه ( عمران )  

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

مهندسي عمران -

 

ايران

كارشناسى ارشد

سازه

 

ايران

دكترى

سازه   

 

ايران

مسئوليتهاى اجرايى و پستهاى مديريت

شرح

محل

تاريخ

از

تا

مديرعمراني منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

دبيرخانه منطقه 9

فروردين 90

تاكنون

نحوه ارتباط

پست الكترونيكى:

آدرس صفحه خانگى:

آدرس محل كار

مشهد - قاسم آباد، بلوار اماميه، خيابان استاد يوسفى، دانشكده فنى و مهندسى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد - طبقه دوم - گروه عمران

شماره تلفن تماس : 6613000-511-98+