پنج شنبه, 03 بهمن 1398

اطلاعات شخصى و علمى

نام: محسن

نام‌خانوادگى: گرامی

تاريخ تولد:

 محل تولد: مشهد

گروه آموزشى: عمران

 

مرتبه علمى: استاديار

تحصيلات: دكترای تخصصی(Ph.D.) سازه(زلزله)

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

مهندسی عمران - عمران

 

 

كارشناسى ارشد

مهندسی عمران- سازه

 

 

دكترى

سازه(زلزله)

تربيت مدرس تهران

ایران

تخصص اصلى:

آشنايى با زبانهاى خارجى:

انتشارات

مقالات علمى در نشريه داخلى

عنوان مقاله

نام مجله

جلد/سال

شماره

سال انتشار

همكار(ان)

نوع مقاله

تأثير عوامل مختلف بر مقاومت افزون قابهای خمشی فولادی بلندمرتبه تحت تأثير زلزله

همايش بين المللي ساختمانهای بلند

 

 

 

فرهـاد دانشجو

 

بررسي اهميت تأثير مودهای بالاتر ارتعاش در رفتار لرزه ای ساختمانها

همايش بين المللي ساختمانهای بلند

 

 

 

فرهـاد دانشجو

 

سوابق تدريس

عنوان دروس تدريس شده

 

 

 

 

علايق پ‍‍ژوهشى :

مسئوليتهاى اجرايى و پستهاى مديريت

شرح

محل

تاريخ

از

تا

کارشناس ارشد سازه

دفتر فنی وزارت مسکن وشهرسازی

 

1369

سرپرست گروه سازه

مهندسين مشاور ايتسن

 

1370

عضو سازمان نظام مهندسی

با پروانه رتبه يك محاسبه، نظارت واجرا

 

1370

کارشناس مسئول در مجری طرح های ملی منطقه شمال

سازمان مجری ساختمانها و تأسيسات دولتی و عمومی، وزارت مسکن و شهرسازی

 

1373

رئيس گروه سازه

سازمان مجری ساختمانها و تأسيسات دولتی و عمومی؛ وزارت مسکن و شهرسازی

 

1374

مسئول بخش سازه

شرکت ملی مسکن و صنايع ساختمانی

 

1375

رئيس گروه مشاورتهای فن‌آوری ساختمان

شورای فن‌آوری ساختمان كشور به مدت 3 سال (با حكم مشاور وزير مسكن و شهرسازی)، وزارت مسکن و شهرسازی

 

1375

عضو شورای فن‌آوری ساختمان كشور

وزات مسكن و شهرسازی، (با حكم مشاور وزير مسكن و شهرسازی)

1375

1380

نماينده فنی شرکت عمران شهر های جديد در امر تکنولوژيهای نوين ساختمانی

وزارت مسکن و شهرسازی

 

1378

مديرفنی-اجرائی شركت عمران شهرهای جديد (شرکت مادر تخصصی هیجده شهر جديد ايران)

وزارت مسکن و شهرسازی، به مدت 4 سال(با حكم معاون وزير مسكن و شهرسازی)

(1379)

 

مسئول طراحی ونظارت

احداث 800 واحد مسکونی؛ شرکت ششصد دستگاه؛ بنياد تعاون سپاه؛ شهرک قاسم آباد مشهد

 

1367

نحوه ارتباط

پست الكترونيكى:

آدرس صفحه خانگى:

آدرس محل كار

مشهد - قاسم آباد، بلوار اماميه، خيابان استاد يوسفى، دانشكده فنى و مهندسى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد - طبقه دوم - گروه عمران

شماره تلفن تماس : 6613000-511-98+