پنج شنبه, 03 بهمن 1398

اطلاعات شخصى و علمى

نام: حميد

نام‌خانوادگى: شيرازی

محل تولد: مشهد

گروه آموزشى: عمران

 shirazi 8

مرتبه علمى: استاديار

تحصيلات: دكتری عمران - گرايش سازه

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

عمران

ايران

كارشناسى ارشد

سازه و خاك و پی

ايران

دكترى

سازه

ايران

تخصص اصلى:

آشنايى با زبانهاى خارجى:

انتشارات

كتابهاى تاليفى

نام كتاب

ناشر

محل انتشار

چندمين چاپ

آخرين سال چاپ

همكار(ان(

ايستايي

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

خاتمی - قدس

تحليل سازه (1)

دانشگاه آزاد اسلامی .واحد مشهد

خاتمی - قدس

سوابق تدريس

عنوان دروس تدريس شده

علايق پ‍‍ژوهشى :

مسئوليتهاى اجرايى و پستهاى مديريت

شرح

محل

تاريخ

از

تا

مدير گروه عمران و معماری

آموزشكده سما - مشهد

1383

1385

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمي:

عنوان مقاله نويسندگان مواف اصلي همكار نام مجله و مشخصات مقاله در مجله رتبه علمي زمان انتشار
اثر آرماتورهای هسته بر شکل پذیری و کارایی اتصال خارجی تیر- ستون بتنی به کمک روش های عددی و نتایج آزمایشگاهی 1- حمید شیرازی     2- محمدرضا اصفهانی 1 2 روشهای عددی در مهندسی- دانشگاه صنعتی اصفهان در نوبت انتشار سال 1390
             
             
             

      طرح هاي پژوهشي درون دانشگاهي و برون دانشگاهي

عنوان طرح مجري و همكاران درون دانشگاهي برون دانشگاهي اجرايي نظارتي مجري همكار طرح

سازمان وابسته

(مخصوص طرح هاي برون دانشگاهي)

سال انجام
بهینه سازی مخازن آب زمینی مشهد فغفور مغربی- حمید شیرازی- امیر صمد قدس * سازمان آب و فاضلاب مشهد 1388
                   
                   
                   

نحوه ارتباط

پست الكترونيكى:

آدرس صفحه خانگى:

آدرس محل كار

مشهد - قاسم آباد، بلوار اماميه، خيابان استاد يوسفى، دانشكده فنى و مهندسى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد - طبقه دوم - گروه عمران

شماره تلفن تماس : 36613000-51-98+