پنج شنبه, 03 بهمن 1398

اطلاعات شخصى و علمى

نام: امیر صمد

نام‌خانوادگى: قدس

تاريخ تولد:

محل تولد:

گروه آموزشى: عمران

مرتبه علمى: استاديار

تحصيلات: : دکترای تخصصی

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

كارشناسى ارشد

دكترى

فردوسی مشهد

تخصص اصلى:

آشنايى با زبانهاى خارجى:

انتشارات

مقالات علمى در نشريه داخلى

عنوان مقاله

نام مجله

جلد/سال

شماره

سال انتشار

همكار(ان)

نوع مقاله

بررسی رفتار ارتعاشي و پاسخ های لرزه ای مخازن مستطيلی ذخيره آب

عمران مدرس

تابستان1390

محمد رضا اصفهانی

كتابهاى ترجمه اى

نام نويسنده(هاى) اصلى کتاب

همكار(ان(

نام کتاب به زبان اصلى

مشخصات کتاب ترجمه شده

نام کتاب

ناشر

محل انتشار

چندمين چاپ

آخرين سال چاپ

خاتمی

ايستایی

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1387

خاتمی

تحليل سازه (1)

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1389

كارهاى تحقيقاتى و پژوهشى و جوايز رسمى

عنوان كار تحقيقاتى ، جايزه يا نشان

اهدا كننده

سال دريافت

بهينه سازی مخازن ذخيره بتنی شهری آب شهر مشهد

1387

سوابق تدريس

عنوان دروس تدريس شده

علايق پ‍‍ژوهشى :

نحوه ارتباط

پست الكترونيكى:

آدرس صفحه خانگى:

آدرس محل كار

مشهد - قاسم آباد، بلوار اماميه، خيابان استاد يوسفى، دانشكده فنى و مهندسى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد - طبقه دوم - گروه عمران

شماره تلفن تماس : 6613000 - 511 - 98+