پنج شنبه, 03 بهمن 1398

نام : سید مسعود

نام خانوادگی : ریاضی مظلومی

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دکتری عمران - سازه

مرتبه علمی : استادیار

تخصص : سازه