دوشنبه, 07 بهمن 1398

اطلاعات شخصى و علمى

نام: مهدی

نام‌خانوادگى: بهادرزاده قندهاری

تاريخ تولد:

محل تولد:

گروه آموزشى: برق

مرتبه علمى: استاديار

تحصيلات:

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

برق - مخابرات

ايران

كارشناسى ارشد

برق - مخابرات

ايران

دكترى

برق - الكترونيك

ايران

آدرس محل كار

مشهد - قاسم آباد، بلوار اماميه، خيابان استاد يوسفى، دانشكده فنى و مهندسى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد - طبقه همکف - گروه برق

شماره تلفن تماس : 6613000 - 511 - 98+