دوشنبه, 07 بهمن 1398

نام : نادر

نام خانوادگی : سرگزائی

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دکتری برق - قدرت

مرتبه علمی : استادیار

تخصص : ماشین های الکتریکی، الکترنیک قدرت