سه شنبه, 08 بهمن 1398

نام : محسن

نام خانوادگی : حدادسبزواری

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دکتری انجماد و ریخته گری

مرتبه علمی : استاد تمام

تخصص : انجماد و ریخته گری ، کامپوزیت ها