سه شنبه, 08 بهمن 1398

نام : مسعود

نام خانوادگی : میرزایی

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد

مرتبه علمی : مربی

تخصص : ریخته گری و عملیات آهنی ترمومکانیکال