پنج شنبه, 30 شهریور 1396

 

نام: داود

نام خانوادگى: بهره پور

سمت: معاونت آموزشى   و تحصيلات تكميلي

جهت ديدن اطلاعات بيشتر اينجا را كليك نماييد.

 

 

 

 

 

bahrepour

نام: سعيد

نام خانوادگى: قسمتي تبريزي

سمت: معاونت پژوهش و فناوري

جهت ديدن اطلاعات بيشتر اينجارا كليك نماييد.

 

 

 

 drghesmait