سه شنبه, 08 بهمن 1398

نام : حميدرضا

نام خانوادگى: هزاره

سمت: رئيس اداره خدمات آموزشى و دانشجويى

مدرك تحصيلى:

شرح وظايف: جهت آشنايى بيشتر با اداره آموزش دانشكده اينجا را كليك نماييد.

آدرس·محل كار: مشهد - قاسم آباد، بلوار اماميه، خيابان استاد يوسفى، دانشكده فنى و مهندسى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد - طبقه همكف - آموزش دانشكده

تلفن تماس: 36613000-51-98+ داخلى 328 و 36629781-51-98+