شنبه, 03 اسفند 1398

کنفرانسها و همايشها

در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود: 
                                                                                           سمینار و کارگاه مدیریت پروژه و مدیریت زنجیره تامین 


                                                                                                           با سخنرانی دکتر محمد نیکوفال 
زمان : 26 و 27 اردیبهشت ماه ساعت 9 الی 14
مکان: ، پردیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد- قاسم آباد، بلوار امامیه، خیابان استاد یوسفی

00w2 1

00w1