دوشنبه, 02 مرداد 1396

کنفرانسها و همايشها

quranlogo 

اولين كنگره بين المللی قرآن كريم "انسان و جامعه"

 

قرآن سرچشمه دانش ها،‌ زداينده تيرگی ها و استوارترين و ارجمندترين سند شناخت انسان از خويش و از عالم هستی است. پيامی است جاودانه كه هممواره بر معبر تاريخ، ‌همچون مشعلی فروزان می درخشد و انسان را به مقصودِ والا و مقصدِ اعلی رهنمون می سازد. قرآن از يك سوي، انسان ها را به حراست از منش انسانی و شخصيت والای الهی فرا می خواند و از ديگر سوی به دانش و دانشوری ارج می نهد و وجدان انسان ها را به داوری می خواند" هل يستوی الذين يعلمون و الذين لا يعلمون" و از اين روست كه همگان را به ژرف انديشی و تدبّر در آن دعوت نموده و بر عدم دقت در آن توبيخ و ملامت می كند.

 

ادامه مطلب: اولین کنگره بین المللی قرآن کریم