شنبه, 02 تیر 1397

Imageسومین كنفرانس ملی و اولین كنفرانس بین المللی مقاوم سازی

حوزه(های) تحت پوشش: مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 20 مهر 1387 تا 22 مهر 1387
برگزار کننده: مركز ملی مقاوم سازی ایران – تبریز

پذیرش چکیده: 1387/1/31
پذیرش مقاله: 1387/4/31
نتیجه مقاله: 1387/5/31
ثبت نام: 1387/7/20