شنبه, 03 اسفند 1398

دومين كنفرانس اينترنت اشياء IOT و توسعه شهرهاي هوشمند،

ذيل چهارمين كنگره بين المللي فناوري، ارتباطات و دانش 

12 اسفند 1396، دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

 

IMG 20180301 122336